Pre predajcov

Žiadne skryté poplatky

CALL CENTRUM:  0850 555 222

PONDELOK až PIATOK - 9:00 – 17:00 hod.

E-MAIL: obchodne@ruefa.sk
(prosíme používať pre korešpondenciu a prihlášky výhradne túto adresu!!!)
korešpondenčná poštová adresa: Miletičova 1, 821 08 Bratislava

Aktuálne kontakty:
Jana Grosošová, grososova@ruefa.sk, 0903 277 887 (podmienky spolupráce, zmluvy, predaj)
Silvia Balogová, balogova@ruefa.sk (predaj, prístupy do rez. systému, pokyny)
Lucia Ábelová, abelova@ruefa.sk, 0905 960 677 (web, XML, technická podpora)

Dokumenty k predaju
Zmluva o obstaraní zájazdu s poistením Kooperativa
(excel)
Zmluva o obstaraní zájazdu s poistením Allianz (excel)
Všeobecné zmluvné podmienky 2016 (pdf)
Dôležité informácie 2016 (pdf)
Manuál k rezervačnému systému pre provízny predaj (pdf)

Komplexné cestovné poistenie Kooperativa
Všeobecné poistné podmienky (pdf)
Poistný certifikát 2016 (pdf)
Poistné sadzby a rozsah poistného krytia (pdf)
Hlásenie škodovej udalosti (pdf)
Poistné kartičky (pdf)

Komplexné cestovné poistenie Allianz
Všeobecné poistné podmienky (pdf)
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy (pdf)
Sadzobník k produktom komplexného cestovného poistenia (pdf)
Osobitné poistné podmienky pre komplexné cestovné poistenie (pdf)
Hlásenie škodovej udalosti (pdf)
Poistné kartičky (pdf)