Konferencie

Žiadne skryté poplatky

Incentívne programy a konferencie

Už niekoľko rokov patrí kongresová a motivačná (incentívna) turistika k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim častiam svetového cestovného ruchu a Ruefa Reisen aj tomuto trendu prispôsobila poskytované služby, pričom v tejto oblasti máme už dlhoročné skúsenosti.

Organizujete konferenciu, kongres alebo seminár?

Okrem pobytov pre individuálne osoby (služobné a súkromné cesty do zahraničia) zabezpečujeme zároveň kompletné služby v oblasti incentívneho cestovného ruchu. Máme skúsenosti s organizovaním nielen menších skupín, ale aj skupín s veľkým počtom cestujúcich (napr. organizovanie kongresov pre 300 členné skupiny). Každá skupina je organizovaná osobitne, čo znamená, že Vám poskytneme špeciálnu cenu na dopravu (letenky), ako aj na ubytovanie a iné Vami požadované služby. 

V prípade organizovania konferencií, príp. kongresov, Vám okrem bežných služieb vieme zabezpečiť:

  1. ubytovanie (hotel v meste, príp. na letisku)
  2. stravovanie počas pobytu
  3. konferenčná miestnosť v hoteli, na letisku, a pod.
  4. technické vybavenie podľa Vašich požiadaviek
  5. občerstvenie počas rokovania, konferencie
  6. miestne transfery (letisko-hotel-letisko)
  7. program na voľný čas (prehliadka mesta, vstupenky na športové alebo kultúrne podujatie)
  8. fakultatívne výlety
  9. sprievodca

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.