Cestovné doklady

Žiadne skryté poplatky

V rámci členstva v Európskej únii od 1.5.2004 je možné cestovať do členských krajín EU na občiansky preukaz a v ostatných prípadoch na pas. Podľa medzinárodných ustanovení musí byt cestovný pas platný ešte 3 až 6 mesiacov po príchode zo zahraničia.

Dňom 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Členské štáty schengenského priestoru budú striktne vyžadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu.

Niektoré štáty akceptujú pas ako platný len v prípade, ak má minimálne jednu čistú dvojstranu. Ohľadom vízovej povinnosti sa informujte u predajcu, ktorý sprostredkováva predaj zájazdu alebo v Ruefa Reisen. Cudzí štátni príslušníci sú povinní zaobstarať si informácie o vízovej povinnosti na príslušných konzulátoch. Za následky nesplnenia tejto povinnosti Ruefa Reisen nepreberá zodpovednosť.

V prípade, že klient v priebehu zájazdu stratí doklady alebo mu ich niekto odcudzí, je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť si nové, resp. náhradné doklady na spiatočnú cestu.

Odporúčame taktiež sledovať aktuálne informácie na stránkach Ministerstva zahraničných vecí.

Pozrite si aj ďalšie dôležité informácie k Vášmu zájadu.