Pre predajcov

Žiadne skryté poplatky

Milé kolegyne, milí kolegovia,

ďakujeme Vám za podporu v uplynulom období. Plánujeme zásadné zmeny, o ktorých Vás budeme v najbližších týždňoch informovať.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Jana & Denisa

CALL CENTRUM:  02/5292 2221, 5292 2225

od 1.10. 2017 - PONDELOK až PIATOK - 9:00 – 17:00 hod

E-MAIL: obchodne@ruefa.sk
(prosíme používať pre korešpondenciu a prihlášky výhradne túto adresu!!!)
korešpondenčná poštová adresa: Miletičova 1, 821 08 Bratislava

Aktuálne kontakty:
Ing. Jana Račická (Grosošová), racicka@ruefa.sk, 0903 277 887
Ing. Denisa Vavrincová, vavrincova@ruefa.sk

Komplexné cestovné poistenie Allianz
Všeobecné poistné podmienky (pdf)
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy (pdf)
Sadzobník k produktom komplexného cestovného poistenia (pdf)
Hlásenie škodovej udalosti (pdf)
Poistné kartičky (pdf)